لینک های دسترسی

ارجاع احتمالئ ايران به شوراي امنيت


کاندا ليزا رايس ، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد اين کشور با متحدين اروپائي اش ، در رابطه با ارجاع ايران به شورائي امنيت ملل متحد ، جهت يک تحريم احتمالي در برابر اين کشور ، موافق است.

رهبران کشور هاي اروپايي ميگويند مذاکرات شان با ايران ، مبني بر پروگرام ذروي آنکشور ، به بن بست مواجه شده و وقت آن فرا رسيده است تا جهت تحميل يک تحريم احتمالي در برابر ايران ، آنکشور به شورائ امنيت ملل متحد ارجاع گردد.

وزرائ خارجۀ جرمني ، فرانسه و برتانيه ميگويند آنها ، جهت فرستادن اين مسله به شوراي امنيت ملل متحد ، از مقامات ادارۀ بين المللي انرژئ اتمي ، تقاضائي يک جلسۀ عاجلي را در زمينه نموده اند.

اين وزرا بروز پنجشنبه در برلين با هم ملاقات ميکنند تا اقدام اخير ايران مبني از سر گيري فعاليت هاي تحقياتي زروي اش را مورد بحث قرار دهند.

جک سترا ، وزير خارجۀ برتانيه گفته است از اين حرکت ايران نهايت متاثر ميباشد.

يک مامور ارشد ايران در تلويزيزن دولتي ايران اظهار داشته است که مقامات ايران از ارجاع کشور به شوراي امنيت به قول وي نگران نيستند.

گزارش هاي رسانه هاي خبري ميگويند روسيه ، ايالات متحده ، چين و سه کشور اروپايي ، هفتۀ آينده در لندن ملاقات کرده و مسلۀ زروي ايران را مورد بحث قرار خواهند داد. مقامات اروپايي و امريکائي ايران را متهم به توليد سلاح زروي ميسازند. ايران اين اتهام را رد کرده است.

XS
SM
MD
LG