لینک های دسترسی

انفجار در نواحي انتقال گاز در جنوب غرب پاکستان


مقامات سريلانکا ميگويند ، در اثر انفجار يک ماين زميني در شمال آنکشور ، هشت تن از قواي حکومتي کشته شده اند.

مقامات ميگويند ، شورشيان تاميل هنگاميکه يک کاروان قواي بحريۀ سري لانکا ، از شمال ناحيۀ وونيا عبور ميکرد ، اين ماين را انفجار دادند. اين انفجار يک موتر بس اين قوا را ويران ساخته و هشت تن از عساکر را هلاک ساخت.

طي هفته هاي اخير ، از اثر حملاتي که شورشيان تاميل مسوول آن خواند شده اند ، ده ها تن از عساکر سري لانکا ، کشته شده اند. اين خشونت ها ، آتش بسي را که در سال ۲۰۰۲ بين اين دو جانب موافقه گرديده بود ، به مخاطره انداخته است.

شورشيان تهديد کرده اند ، جنگ هاي مسلحانۀ شان را از سر خواهند گرفت ، مگر اينکه حکومت ، در ناحيۀ شمال و شرق اين کشور ، يک منطقه را مستقل براي تاميل ها ايجاد کند.

XS
SM
MD
LG