لینک های دسترسی

تبصره هاي رئيس جمهورايران بر بن بست پروگرام ذروي آن کشور با غرب در يک کانفرانس خبري بي سابقه در تهران


محمود احمدي نژاد ، رئيس جمهورايران ميگويد جمهوري اسلامي ايران از هرنگاهي حق دارد صاحب تکنولوژي ذروي گردد و به حصول پروگرام هاي اسلحه ذروي علاقمندي ندارد تبصره هاي رهبرايران امروزشنبه طي يک کانفرانس خبري بي سابقه که جهت بحث بر بن بست جاري با غرب بر پروگرام مورد منازعه تهران تشکيل يافته بود، بعمل آمد .

رئيس جمهور ايران به خبرنگاران گفت ايران از تهديدات غرب مبني بر ارجاع تهران به شوراي امنيت موسسه ملل بخاطر پروگرام ذروي ايران ، ترعيب نخواهد شد .

ايران بعد از شکستن مهر ولاک اداره بين المللي انرجي ذروي از روي تاسيسات ذروي تهران و از سرگيري تحقيقات ذروي ، نگراني هاي بين المللي را افزايش داده است . تهران همچنان تهديد کرده است که هرگاه پروگرام ذروي تهران جهت تحميل تعذيرات محتمله عليه تهران به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع گردد همکاري جاري اش را با اداره بين المللي انرجي ذروي خاتمه خواهد داد .

رئيس جمهور بش بروزجمعه هُشدارداد که عروج يک ايران داراي اسلحه ذروي خطر سهمناکي را متوجه امنيت جهان خواهد ساخت .

رئيس جمهور بش بعد از ملاقات با « انگيلا مرکل » صدرااعظم جرمني در واشنگتن گفت به ايران نبايد اجازه داده شود داراي اسلحه ذروي گردد.

XS
SM
MD
LG