لینک های دسترسی

يک  حمله کنندۀ انتحاري در افغانستان ۲۴ نفر را به هلاکت رسانيد


يک حمله کنندۀ انتحاري بم در افغانستان،دست کم ۲۰ تن را در شهرسرحدي«سپيين بولدک به هلاکت رسانيده و بيش از ۲۰ ديگر را زخمي نمود.

حمله کننده سوار بيک موتر سايکل موتر سايکلش را به جمعيتي اصابت داد که يک مسابقه پهلواني را تماشا مي کردند.

قبل بر اين واقعه يک منفجر کنندۀ انتحاري بم خود را در نزديک يک عرادۀ نظامي در شهر قندهار منفجر ساخته سه تن از عساکر افغانرا به قتل رسانيده و و يک تن از افراد غير نظامي را ز خمي ساخت.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان در بارۀ افزايش در حملات انتحاري بم ابراز نگراني کرده است وي همچنان گفته است که افغاانستان و جامعه بين المللي در يک مبارزه مشترک عليه دهشت افگني قراردارند . او اظهار داشت هرگاه دولت هاي غربي در افغانستتان عليه دهشت افگني نجنگند، مجبور خواهند شد عليه آن درداخل کشور هاي خودشان مبارزه کنند .

XS
SM
MD
LG