لینک های دسترسی

ملل متحد دفاترش را در جنوبغرب پاکستان موقتاً مسدود کرد


ملل متحد دفاترش را در مناطق جنوبغرب پاکستان بنابر دلايل امنيتي موقتاً مسدود کرد.

يک مامور ارشد ملل متحد گفت اين تصميم بعداز آن اتخاذ شد که يک تلفن کنندۀ که تهديد ميکرد گفت که القاعده به دفاتر ملل متحد در کويته مرکز ايالت بلوچستان حمله خواهد کرد.

اين مامور گفت اين تلفن روز دوشنبه ، در عين روزي آمد که يک بم افگن انتحاري يک موتر سيکل را به جمعيت مردمي تصادم داد که مصروف تماشاي يک مسابقۀ پهلواني در شهر سپين بولدک در آنسوي سرحد در افغانستان بودند و حد اقل بيست نفر را به هلاکت رسانيد.

يک بيانيۀ ملل متحد حاکيست که تا زمانيکه آن موسسه جهاني اوضاع را ارزيابي نمايدو تصميمي به از سر گيري کار نمايد، تمام دفاتر ملل متحد در بلوچستان براي ۴۸ ساعت بسته خواهد بود.

XS
SM
MD
LG