لینک های دسترسی

برتانيه صداقت ايران را درمورد مصالحۀ غني سازي در روسيه رد کرده است


يک مامور ارشد برتانيه علاقمندي ايران را در بارۀ يک پيشنهاد روسيه که هدف آن رسيدن بيک مصالحه روي پروگرام ذروي ايران ميباشد، بي اهميت خوانده است .

اين مامور ارشد برتانيه گفت علاقمندي ايران در بارۀ غني سازي يورانيم در خاک روسيه يک علاقمندي تاکتکي بوده است .

سرگي لافروف وزير خارجۀ روسيه گفت يک راه حل ديپلوماتيک درمورد اين بن بست هنوز ممکن است اما وي گفت ايران بايد بار ديگر قبل از آغاز مذاکرات جديد، غني سازي يورانيم را متوقف بسازد.

در لندن يک سخنگوي توني بلير صدراعظم آن کشور گفت هنوز دريافت يک راه حل از طريق گفت وشنود، بدون تقاضا از شوراي امنيت براي وضع تعذيرات عليۀ ايران، ممکن است .

برتانيه جرمني و فرانسه در نظردارند تا يک جلسۀ ضطراري ادارۀ بين المللي انرژي اتومي را بروز دوم فبروري درخواست نمايند تا کار هاي اخير ايران يعني غني سازي يورانيم ایران را مورد بحث قرار دهد.

روسيه احتياط را تقاضا کرده است . اما ماسکو که تهران يک پيشنهاد آنرا درمورد يک مصالحه که به ايران اجازه ميدهد يورانيمش را تحت ديده باني روسيه در فابريکات روسيه غني سازد، رد نکرده است .

XS
SM
MD
LG