لینک های دسترسی

آغازمسافرت معاون  رئيس جمهور ايالات متحده  به شرق ميانه


ريچرد چيني معاون رئيس جمهور ايالات متحده در آغاز مسافرتش به چند کشور شرق ميانه که شامل بازديدهاي کوتاه اوازعربستان سعودي و کويت ميباشد، وارد پايتخت مصر شده است .

معاونين ريچپرد چيني ميگويند معاون رئيس جمهور تصميم دارد بروز سه شنبه در قاهره با حسني مبارک رئيس جمهور مصر ملاقات و همچنان قبل از مسافرت به کويت با عبدالله پادشاه عربستان سعودي ملاقات کند . يک سخنگوي معاون رئيس جمهور ايالات متحده گفت چيني با مسافرت به کويت به خاطر وفات شيخ جابر ال احمد ال صباح امير کويت مراتب تسليت ايالات متحده را به خانواده سلطنتي آن کشور ابراز خواهد کرد . شيخ جابر الاحمد الصباح امير ديرينه کويت ، بروز يکشنبه بدرود حيات گفت .

گفته مي شود معاون رئيس جمهور در قاهره و رياض بر امنيت در منطقه و مبارزه ضد دهشت افگني عطف توجه خواهد کرد .

ماه قبل ، چيني مسافرت هاي کوتاهش را به عربستان سعودي و مصر فسخ نمود تا جهت اشتراک دريک راي گيري مساويانه در سنا به ايالات متحده عودت کند وباراي خود منحيث معاون سنا ، راي گيري موضوع را به نفع موقف دولت تغيير بدهد .

XS
SM
MD
LG