لینک های دسترسی

اظهارات کاندوليسا رايس وزير خارجه ايالات متتحده  ،  در مورد نقش بيشتر ملل متحد در  دارفور سودان


کاندوليسا رايس وزير خارجه ايالات متحده ميگويد ملل متحد بايد يک نقش بزرگتري را در مساعي حفظ صلح در منطقه جنگ ديده دارفور سودان ايفا کند .

خانم رايس ميگويد قواي حفظ صلح هفت هزار نفري « اتحاديه» افريقائي در دافور به حد اعظمي نيرو و توانائي خود در بازداري خشونت در ميان ن تشنجات فزاينده در بين سودان و چاد بسيار نزديک شده است.

وزير خارجه ايالات متحده ميگويد حکوت سودان بايد با جامعه بين المللي درعوض مخالفت با پيبشنهادات جهت تزئيد قواي حفظ صلح در کشور متشنج اش سيودان در منطقه غرب افريقا ، بايد همکاري کند .

سه سال جنگ دردارفوربين گروه هاي شورشي و يک گروه ميبليشياهاي تندرو عرب ميليون ها تن از مردم راآواره و بي خانمان ساخته است .

اين جنگ تا کنون باعث هلاکت ده ها هزار نفر شده است .

XS
SM
MD
LG