لینک های دسترسی

انفجارات تازه در بغداد و تقاضاي مقامات عراقي از قواي امريکائي


مقامات عراقي ميگويند ، از اثر دو انفجار همزمان که امروز در نواحئ مرکزئ بغداد رخ داد ، حد اقل ۲۲ نفر کشته شده و ۲۵ تن ديگر مجروح گرديده اند.

مقامات ميگويند ، در بعد از ظهر پنجشنبه ، يک بم گزار انتحاري ، با انفجار بم خود در داخل يک رستورانت ، ۱۶ نفر ملکي را هلاک ساخته و انفجار ديگريکه در داخل يک عراده ، در نزديکئ آن ساحه رخ داد ، حد قل سه نفر ديگر را به هلاکت رسانيد.

در عين حال ، مقامات عراقي ميگويند از قواي ايالات متحده تقاضا نموده اند تا از ۸ خانم عراقي را که در توقيف آن قوا بسر ميبرند ، ۶ تن آنها را رها سازد. ولي مقامات عراقي تاکيد نموده اند ، اين درخواست با تقاضاي اختطاف کنندگان که يک خبرنگار امريکائي را در قيد دارند ، ارتباطي ندارد.

همچنان ، گروهي از متخصصين بين المللي در امور انتخابات گفته اند ، انتخابات عمومي عراق که در ماه دسمبر در آنکشور داير گرديد ، با يک تعداد تقلب کاري هاي همراه بوده است. ولي اين گروه علاوه ميکند که تخطي ها بصورت عموم اندک بوده و روي نتايج انتخابات تاثيري وارد نکرده است.

توقع ميرود کميسيون انتخابات عراق ، نتايج اخير انتخابات را هفتۀ آينده اعلام نمايد.

XS
SM
MD
LG