لینک های دسترسی

آزمايشات در اندو نيزيا  ميرساند که يک پسر سه ساله که اين هفته وفات يافت ويروس کشندۀ اچ پنج ان يک يعني انفلوانزاي پرند گان را داشته است


آزمايشات در اندو نيزيا ميرساند که يک پسر سه ساله که اين هفته وفات يافت ويروس کشندۀ اچ پنج ان يک يعني انفلوانزاي پرند گان را داشته است

اين پسر خردسال از جاواي غربي روز سه شنبه در يک شفاخانۀ ايالتي وفات يافت.خواهر ۱۳ سالۀ او هفتۀ گذشته در اثر ابتلاي احتمالي به انفلوانزاي پرندگان وفات يافت و يک بردار سومي آنها عين عوارض را از خود نشان ميدهد.

سمپل هاي هرسه خواهر وبردار در يک لابراتوار سازمان صحي جهان در هانکانگ تحت آزمايش قرار گفته است .

در عين زمان مامورين در هانکانگ ميگويند که يک پرندۀ بهاري مرده ،به داشتن ويروس( اچ پنج ان يک) نتيجۀ مثبت را نشان داده است. مامورين سازمان صحي جهان تا کنون اين يافته را تائيد نکرده اند


XS
SM
MD
LG