لینک های دسترسی

ايتاليه تقسيم اوقات خروج قوايش را از عراق نشر کرد


وزيردفاع ايتاليه ميگويد کشورش يکهزار قوايش را از عراق تا ماه جون و باقي آنرا تا ختم سال جاري خارج خواهد کرد.

انتونتو مارتينو در يک کميتۀ پارلماني ايتاليه گفت که آن کشور خروج مرحله يي قواي ۲هزار وشش صد نري اش را از جنوب عراق انجام خواهد داد و مسئوليت را به قواي عراقي محول ميسازد. وي گفت حضور ايتاليه در منطقه دوام خواهد يافت امااين نقش عمدتاً خاصيت ملکي خواهد داشت .

سلفيو برلس کاني صدراعظم ايتاليه که متحد قوي امريکاست سههزار قواي حافظ صلح را بدنبال سقوط صدام حسين از قدرتبه عراق فرستاد. اما حملات بالاي قواي ايتالوي و افراد ملکي آن درخواستهاي زيادي را در ايتاليه بخاطر خروج افزايش داد.

مقامات ايتاليه سال گذشته قبل از انتخابات پارلماني اپريل، اين عمليه را آغاز کرده بودند.

XS
SM
MD
LG