لینک های دسترسی

دفاتر ملل متحددر بلوچستان دوباره باز شد


ملل متحد ميگويد، دفاترش را در جنوبغرب پاکستان بعد از ۴۸ ساعت انسداد که بخاطر يک تهديد تلفني صورت گرفته بود باز خواهد کرد.

ملل متحد عمليات در ايالت آشوبزدۀ بلوچستان را روز دوشنبه زماني معطل ساخت که دفتر کمشنري عالي ملل متحد براي پناهندگان يک تلفن دريافت کرد که القاعده به ان دفتر حمله خواهد کرد.

يان واندمورتل رئيسآان دفتر در پاکستان گفت او با مقامات مشوره کرده واين دفتر بتدريج کارش را از سر خواهد گرفت .

آن تهديد بخاطر تشنجات متعاقب حملات هوايي امريکا بر يک قريۀ منزوي قبايلي شمالغرب بروز جمعه صورت گرفته بوزد که دران ۱۸ نفرکشته شدند.

مامورين پاکستاني گفتند بيش از پنج تندرو نيز در آن حملات هوايي کشته شده اند که باساس ادعا هدف آن ايمن الظواهري معاون شبکۀ دهشت افگن القاعده بوده است .

XS
SM
MD
LG