لینک های دسترسی

امداد هاي عاجل را براي حفاظت آسيب ديدگان زلزلۀ اخير در پاکستان


ملل متحد امداد هاي عاجل را براي حفاظت آسيب ديدگان زلزلۀ اخير در پاکستان از سرگرفت که سه روز قبل نظر به برودت هوا معطل قرارداده شده بود .

مامورين ملل متحد گفتند بهبود اندک در اوضاع جوي به آنها فرصت داد تا هليکوپتر هاي حامل مواد کمکي را امروز چهارشنبه به آن مناطق ارسال نمايند. پيلوتها سعي دارند بسرعت ممکنه مواد مورد ضرورت معطل شده را بانجا ها برسانند.

اما کارمندان خيريه در محل با لغرشهاي زمين نيز مواجه هستند که توزيع مواد غذايي و سرپناه هاي عاجل را براي نجات يافتگان گرسنه وسرما خوردۀ زلزلۀ قراي ارتفاعات، مانع شده است. داکتران در مظفر آباد مرکز کشمير تحت کنترول پاکستان که در اثر زلزلۀ هشتم اکتوبر ويران شده ، افزيش شديد در التهابات مجراي تنفسي بخصوص در بين کودکان را گزارش داده اند. آن زلزله بيش از ۷۳ هزار نفررا هلاک وحدود سه مليون نفر را بي سرپناه ساخت.

XS
SM
MD
LG