لینک های دسترسی

مواصلت صدراعظم پاکستان  به امريکا


شوکت عزيز صدراعظم پاکستان سفر شش روزه اش را به ايالات متحده آغاز کرد که شامل مذاکره با رئيس جمهور بش نيز ميباشد.

اين سفر چند روز بعد از يک حملۀ هوايي بيک قريۀ پاکستاني که طي آن ۱۸ نفر بشمول افراد ملکي کشته شدندو به ايالات متحده نسبت داده شده صورت ميگيرد.

مامورين پاکستاني مي گويند حد اقل چهار دهشت افگن خارجي نيز در حملۀ روز ۱۳ جنوري کشته شده اند که هدف آن ايمن الظواهري شخصيت نمبر دوي القاعده بود که درآن منطقۀ موجود نبود. مامورين ميگويند نشانه هايي موجود است که اجساد تندروان خارجي از محل حمله انتقال داده شده اند.

بروز سه شنبه عزيز گفت پاکستان چنين حملات نظامي را به قلمرو پاکستان قبول کرده نمي تواند و علاوه نمود که اين موضوع رابا مقامات امريکايي مطرح خواهد کرد. قرار است صدراعظم پاکستانبروز ۲۴ جنوري با رئيس جمهور بش ملاقات نمايد.

شان مکارمک سخنگوي وزارت خارجۀ امريکا گفت باوجود اعتراضات پاکستان درموردحملۀ راکت، روابط با اسلام آباد خوب باقي مانده است.

XS
SM
MD
LG