لینک های دسترسی

ايران سرمايه هاي خود را از بانک هاي اروپائي انتقال مي دهد


ايران مي گويد سرمايه هاي خود را از بانک هاي اروپائي انتقال مي دهد تا توانسته باشد در صورت وُضع احتمالي تعزيرات عليه آنکشور، سرمايه در امان باشد.

از قول ابراهيم شيياباني رئيس بانک مرکزي گفته شده است که ايران در حال حاضر به انتقال سرمايه هاي خود از بانک هاي اروپا به جا هاي ديگر آغاز نموده است. ولي وي در مورد جاهاي که پول انتقال داده ميشود چيزي نگفت.

در عين زمان سرگي کرينکومامور عاليرتبهُ انرژي ذروي روسيه مي گويد ايران آماده است در مورد جزئيات مذاکرات پيشنهادي ماسکو جهت غني سازي يورانيم ايران در روسيه مذاکره نمايد. وي گفت مقامات ايراني به زودي وارد ماسکو ميشوند تا در زمينه مذاکره نمايند. اين پيشنهاد به منظور رفع نگراني ها در مورد انکشاف احتمالي اسلحه ذروي ايران ميباشد.

ايالات متحده ايران را به توليد اسلحهُ ذروي متهم نموده است. اتهامي که ايران آنرا رد مي نمايد.

XS
SM
MD
LG