لینک های دسترسی

اظهارات يک رهبر شيعه در عراق در مورد تشکيل حکومت آينده عراق


يک رهبر ارشد شيعييان عراق ميگويد اعراب سني تنها درصورتيکه موافق باشند درمبارزه عليه شورشيان کمک کنند ميتوانند در حکومت جديد عراق شرکت کنند .

از حسن الشهرستاني کفيل سخنگوي پارلمان انتقالي عراق وسيعاً نقل قو ل شده که احزاب عرب هاي سني بالخصوص بايد عليه شورشيان سعي بيشتر کنند تا اينکه صرف به محکوم قراردادن دهشت افگني اکتفا کنند .

حسين الشهرستاني ميگويد سني ها يايد ، در صورت خواهش شرکت در حکومت ، بابيد عليه شورشيان در ساحات شان ، فعالانه بجنگند .

اما شهرستاني همچنان گفت حزب او بنام « اتحاد متحده عراق » خرسند خواهد شد بر قانون اساسي عراق تجديد نظر گردد ، چيزي که يک تقاضاي کليدي سني هارا ميسازد .

اتحاده گروه هاي شيعه از زمره ۲۷۵ کرسي پارلمان جديد عراق ۱۲۸ آنرا بدست آورده است اما نه بتعداد کافي تا به تنهائي بتواند حکومت آينده عراق را تشکيل بدهد .

رهبران اعراب سني بروز شنبه گفتند ظرف چند روزآينده بر تشکي ليک حکومت ائتلافي باشيعييان و کرد ها داخل مذاکره خواهند شد . سني ها ا گفتند از نتايج اعلام شده آراي گروه ها در انتخابات پارلمالني ماه قبل به نزد يک کميسون عدلي مرافعه طلب خواهند شد .

XS
SM
MD
LG