لینک های دسترسی

محکوميت برادر قاتل اسحاق رابين ، به الزام توطئه براي قتل ارييل شارون


برادر شخص که اسحاق رابين صدراعظم سابق اسرائيل را به قتل رساند به الزام تهديد بقتل اريل شارون صدراعظم اسرائيل به قتل ، محکوم شد .

هيگاري امير امروز يکشنبه از جان يک محکمه اسرائيل به الزام اينکه سه ماه قبل تهديد کرده بود رابين را خواهد کشت محکوم شناخته شد . اين تهديد مدت ها قبل بر اينکه رابين دچار سکته مغزي و فرورفتن بحال کوما يا بيهوشي کامل شود بعمل آمده بود .

هگيير امير برادر ايگال امير يکم تن مليت خواه فوق العاده افراطي اسرائيل است که اسحاق رابين را در يک راه يمائ براي ه صلح در ۱۹۹۵ بقتل ساند . امير بخاطر نقش اش در آن قتل، در حال سپري کردن يک ميعاد حبس ۱۸ ساله است .

XS
SM
MD
LG