لینک های دسترسی

زخمي شدن دست کم صد تن در تظاهرات بنگله ديش


يک اعتصاب کامل يکروزه احزاب سياسي مخالف در بنگله ديش باعث مسدودشدن مکاتب ، شرکت هاي و خدمت مواصلاتي در اکثر جاه هاي بنگله ديش شده و در تصادمات با پلبيس دست کم ۵۰ تن نيز زخمي شده اند .

شبکه تيلوزيوني محلي بنگله ديش يا« اي تي ان» پليس رادر حالي نشان داد که فعالين احزاب مخالف را ، حينيکه سعي داشتند به جانب رداکه پايتخت بنگله ديش راه پيمائي کنند با دنده هاي بانکس مي زدند . .

گذارشها همچنان حاکيست که پليس بنگله ديش در جمتالپور بر مظاهره کنندگان گلوله باري کرده دست کم شش تن را زخمي ساخته است .

اين اعتصاب يک روزه را يک اتحاديه ۱۴ حزبي برهبري حزب عمده عوامي لييگ تقاضا کرده بود تا حکومت را وادار به عزل ازوظيفه کمشنر جديد انتخاباتي و دو تن از همکاران اوسازند .

در اين اعتصاب مغازه ها و مکاتب مسدود شده و در اين کشور اکثر مسلمان بنگله يش جريان ترافيک ورفت وآمد عراده جات مختل شد .

XS
SM
MD
LG