لینک های دسترسی

انفجار بم تعبيه شده در کنار يک جاده در قندهار


امروزدوشنبه در کنار جاده اي در شهر جنوبي قندهار بمي منفجر شد اما پليس ميگويد تلفات و يا صدماتي وارد نشده است .

مقامات ميگويند اين انفجار يک عراده عسکري راتخريب کرد اما جراحاتي را بار نياورد .

اين حمله ، که تازه ترين در يک سلسله انفجارات در قندهار خوانده مي شود ، يک هفته بعد از يک حمله انتحاري بم درشهر سرحدي سپين بولدک دست داده که درآن دست کم ۲۱ تن هلاک و۲۰تن زخمي شدند. در آن واقعه بروز دوشنبه گذشته ، منفجر کننده انتحاري بم، موترسايکل اش را به جمعيتي اصابت داد که مصروف تماشاي يک مسابقه پهلواني بودند .

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفته است هرگاه دول غربي عليه دهشت افگني در افغانستان نجنگند ، مجبور خواهند شد به اين عمل در پايتخت کشور هاي شان مبادرت ورزند .

XS
SM
MD
LG