لینک های دسترسی

تعين يک رئيس جديد براي محاکمه صدام حسين


محکمه موظف به محاکمه صدام حسين رهبر مخلوح عراق يک قاضي جديد را براي احراز رياست محاکمه او تعين کرده است .

سخنگوي محکمه ميگويد قاضي رئوف عبدالرحمن حين اجلاس مجدد محکمه بروز سه شنبه رياس ت محاکمه او را بدوش خواهد داشت .

رحمن که يک تن کردي است در شهر هلبجه تولد يافته است که درآن هزار ها تن طي يک حمله با اسلحه کيمياوي قواي صدام در ۱۹۸۸ جان شانرا از دست دادند .

قبلاً در شروع ماه جاري قاضي رضکار محمد امين به دنبال انتقادات از طرز رسيدگي خود به دعواي عليه صدام و همکارانش از عهده خود استعفي داد . قبلاً وسيعاً انتظار مي رفت معاون امين «سيد ال اماشي» رياست جلسات محاکماتي صدام را حين از سر گيري محاکمه او بدست خواهد گرفت اما در هفته قبل ، کميسون غير بعثي سازي عراق ، اين شخص را متهم بداشتن ارتباطات با حزب بعث ساخت . اين اته ام رااو رد کرده است .

و امروز در مرکز بغداد ، پليس عراق ميگويد راننده يک موتر تهبيه شده بابم دست کم دو تنرا هلاک و دست کم پنج ت نديگررا در يک موضع تلاشي درقرب سفارت امريکا در بغداد زخمي ساخته است .

ودر يک انکشاف ديگر ، قواي ايالات متحده ميگويد انفجاربم در کنار جاده اي واقع در نزديکي يک پايگاه هوائي بنام تاج در شمال بغداد دو تن از افراد قواي خواهي امر يکا را هلاک ساخت و يک نتن ديگر راغ زخمي نمود

XS
SM
MD
LG