لینک های دسترسی

ايران مي گويد، برتانوي ها در بم گذاري روز سه شنبه دست داشته اند


ايران قواي نظامي برتانيه را به تجهيز و کمک با بم گذاراني متهم ساخته که روز سه شنبه در جنوب ايران هشت نفر را به هلاکت رسانيد.

منوچهر متکي وزير خارجۀ ايران ميگويد، وي اطلاعاتي در دست دارد که نشان ميدهد بم گذاران با عساکر برتانوي در عراق داخل تماس بوده اند. برتانيه اين اتهامات و هر نوع دخالت در بم گذاري ها در شهر اهواز را تکذيب ميکند .

سال گذشته حد اقل ۱۲ نفر در يک سلسله بم گذاري ها در شهر اهواز کشته شدند.

ايران افراطيون عرب ايراني را که با حکومات خارجي ارتباط داشتند مسئول خوانده است.

در ماه اکتوبر يک سرمقاله در روزنامۀ کيهان انترنشنل ايران اتهام آورد که عمال برتانوي در آن بم گذاري ها ذيدخل بوده اند.

برتانيه همچنان دخالت در آن حملات را تکذيب کرده و ايران را به حمايت از تندرواني متهم نمود که با قواي برتانيه در مناطق جنوب شرقي عراق ميجنگند.

XS
SM
MD
LG