لینک های دسترسی

هفت محبوس طالب از يک زندان افغانستان فرار کرده اند


درافغانستان جستجوي سرتاسري برای پيدا کردن هفت طالبي جريان دارد که از يک زندان عمدۀ آن کشور بعد از ظهر روز يکشنبه فرار کرده اند.

جنرال (عبدالسلام بخشي) رئيس زندان پل چرخي روز سه شنبه گفت که اين افراد از آن زندان واقع درفاصلۀ کمي از کابل در حالي فرار کرده اند که اقارب زندانيان از آنها بازديد بعمل مياوردند.

وي بنابر دلايل امنيتي از ارائۀ هويت ويا اسماي زندانيان خود داري کرده اما گفت همۀ اين فراري ها افراد داراي رتبه هاي متوسط طالبان بودند که به دوره هاي ۱۶ سال حبس محکوم بوده اند.

اين جنرال گفت ده محافظ محبس بخاطر کمک احتمالي با اين طالبان ويا بي توجهي، تحت تحقيق قرار دارند. واقعۀ روز يکشنبه دومين فرار مامورين عاليرتبۀ طالبان از زندان ميباشد. در ماه جولاي چهار مظنون دهشت افگن بشمول يکي از مامورين ارشد اسامه بن لادن از يک زندان نظامي ايالات متحده فرار کرده بودند.

XS
SM
MD
LG