لینک های دسترسی

بيانات حامد کرزي در مورد مبارزه با تجارت مواد مخدر


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ميگويد، پول عايده از مواد مخدر براي تمويل بم افگني هاي انتحاري در آن کشور استفاده ميشود وتوليد ترياک بايد از بين برده شود در غير آن افغانستان به تباهي مواجه خواهد شد. رئيس جمهور افغانستان امروز سه شنبه به واليان ولايات آن کشور گفت در اين جاي شک و شبهه نيست که مواد مخدر دهشت افگني در افغانستان را ايجاد و از آن حمايت ميکند.

وي به واليان گفت اگر کشت خشخاش در آن کشور دوام يابد، کمکهاي کشور هاي خارج متوقف خواهد شد. کرزي مبارزه عليۀ مواد مخدر را اعلام داشته اما پيشرفت در مورد محو کوکنار باوجود مساعي که با مليون ها دالر کمک کشور هاي خارجي حمايت ميشود، بسيار بطي بوده است

افغانستان بزرگترين کشورقاچاق کنندۀ ترياک و توليد هروئين بوده و قريب ۹۰ فيصد مواد مخدر جهان را توليد ميکند.

XS
SM
MD
LG