لینک های دسترسی

مسافرين از هند با استفاده از يک راه جديد رفت و  آمد بس به پاکستان سفر کردند


سي وشش مسافر با استفاده از يک راه جديد رفت و آمد بس که بخشي از مساعي دو کشور رقيب درراستاي بهبود روابط ميباشد، از هند روانۀ پاکستان شدند.

مامورين هندي وپاکستاني سال گذشته موافقه کرده بودند تا يک خط رفت و آمد جديد بس را بين شهر هاي امرتسر هند ولاهور پاکستان برقرار سازند. روز جمعه يک بس از پاکستان اين سفر را آغاز کرد.

باساس موافقۀ که ماه دسمبر بين دو کشور هند وپاکستان امضا شد،هر هفته دو بس در اين خط تازه رفت و آمد خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG