لینک های دسترسی

ايران: پيشنهاد ذروي روسيه کافي نيست


رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي ميگويد پيشنهاد روسيه براي انجام عمليات حساس مواد سوخت ذروي در خارج ايران براي احتياجات انرژي جمهوريت اسلامي کافي نيست.

علي لاريجاني، منشي شوراي عالي امنيت ملي ايران امروز بخبرنگاران گفت ميتوان اين پلان را منحيث بخشي از يک مجموعه تحت غور قرار داد ولي بذات خود کافي نيست.

مفکورۀ ماسکو مبني بر غني سازي يورانيم در تاسيسات آن کشور در داخل روسيه که ميتوان از عمليات از نزديک مراقبت شود منحيث يک راۀ برون رفت از بحران روز افزون پروگرام ذروي تهران پنداشته ميشد. اين پيشنهاد از حمايت ايالات متحده، چين و اتحاديۀ اروپائي بهره مند بود.

ايران نظر خود را در مورد اين پلان تغير داده که بعضي از دپلومات هاي غربي را واداشته تا تهران را به کوشش براي کسب وقت جهت جلوگيري از ارجاع بشوراي امنيت ملل متحد، متهم کنند.

XS
SM
MD
LG