لینک های دسترسی

بل گيتس پول براي محو مرض سل را سه برابر ميسازد


رئيس شرکت غول پيکر مايکروسافت ايالات متحده ميگويد بنياد خيريۀ او مبلغي را که به امحاي مرض سل اختصاص داده تا سال ۲۰۱۵ از ۳۰۰ مليون دالر به ۹۰۰ مليون بلند ميبرد.

بل گيتس اين موضوع را امروز در کنفرانس اقتصادي جهان در شهر داڤوس سويس اعلام کرد. گوردن برون، وزير ماليه و خزاين برتانيه که درين کنفرانس اشتراک دارد ازين اعانه استقبال کرد. او گفت رهبران جهان از دير مدتي مرض ساري توبرکلوز يعني سل را ناديده گرفته اند، در حاليکه باعث مرگ مليون ها نفر در هر سال ميشود.

همچنان امروز در داڤوس، برتانيه، نايجريا و بل گيتس ابتکار جديدي را افشا کردند که طي ۱۰ سال آينده از ۱۴ مليون مرگ ناشي از مرض سل جلوگيري ميکند.

رئيس شرکت مايکروسافت منحيث يکي از بزرگترين اعانه دهندگان و بشر دوستان جهان شناخته شده است. بنياد بل و ملندا گيتس پروگرام هاي صحي و تعليمي را براي فقرا در کشورهاي روبانکشاف تمويل ميکند.

XS
SM
MD
LG