لینک های دسترسی

دو فرد پوليس افغان کشته و دو عسکر ايالات متحده در دو حادثۀ جداگانه زخمي شدند


گزارش هاي به تأخير افتاده از آن منطقه حاکيست که دو افسر پوليس در اواخر سه شنبه زماني کشته شدند يک راکت خفيف بر يک محل تفتيش دور دست آنها در شرق ولايت پکتيا همسرحد با پاکستان اصابت نمود.

روز بعد به تعقيب يک انفجار قبلي درولايت شمالشرقي کنر جنگجويان بر نيروهاي امريکايي در حال گزمه ، راکت خفيف و مرمي هاوان شليک نمود دو عسکر امريکايي را زخمي ساختند. در ولايت آشوب زدۀ قندهار يک تانکر حامل مواد سوخت براي عساکر پايگاۀ عمدۀ نيروهاي ائتلاف برهبري ايالات متحده منفجر گرديد ولي به کسي صدمه يي وارد نگرديد. پوليس يک بم د يگر را درتانکر دومي کشف و بطور مصئون خنثي نمود.

در ماه هاي اخير حملات در افغانستان، بخصوص در مناطق جنوبي و شرقي آنکشور افزايش يافته است. درين مناطق نيروهاي ائتلاف برهبري ياالات متحده به تعقيب بقاياي طالبان و جگجويان القاعده ميباشند.

XS
SM
MD
LG