لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش از پلان روسيه در مورد غني ساختن يورانيوم ايران حمايت مينمايد


رئيس جمهور بش ميگويد وي از پلان روسيه در مورد غني ساختن يورانيوم براي کورۀ ذروي ايران در روسيه و انتقال دو بارۀ مواد فاضلۀ آن به روسيه حمايت مينمايد.

رئيس جمهور دريک کنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن بروز پنجشنبه گفت اين يک پلان خوب ميباشد.

وي گفت فکر ميکند که ايران بايد يک پروگرام غير نظامي ذروي داشته باشد. ما وي گفت يک رژيم غير شفاف که امنيت جهاني را تهديد مينمايد بايد اجازه نداشته باشد که به تکنالوژي توليديک اسلحۀ ذروي دسترسي داشته باشد.

قبلأ يک سخنگوي وزارت خارجۀ چين گفت حکومت آنکشورنيز از پلان روسيه استقبال مينمايد. محمد ال برادعي رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ملل متحد گفته است که اين پلان ممکن است به يک راۀ حل منازعۀ ذروي باايران منتج گردد.

ايالات متحده ايران را متهم به توليد سلاح ذروي مينمايد. ايران اين اتهام را رد ميکند.

XS
SM
MD
LG