لینک های دسترسی

در جنوب غرب پاکستان، تندروان خط آهن را تخريب کردند


مقامات پاکستاني ميگويند تندروان مظنون قبايلي خط آهن را در جنوب غرب آن کشور منفجر ساخته، خدمات قطار آهن را مختل نمودند ولي تلفاتي را سبب نگرديده اند.

مقامات ميگويند خط آهن امروز در نزديک شهرک ماچ در ولايت بلوچستان در تقريباً ۵۰ کيلومتري جنوب کويته تخريب گرديد. مامورين ميگويند انجنيران کوشش ميکنند خط آهن صدمه ديده را ترميم کنند تا عبور و مرور قطار آهن از سر گرفته شود.

اين خط آهن، ولايت بلوچستان را با سه ولايت ديگر پاکستان وصل ميکند و معمولاً در هر روز در حدود شش قطار آهن حامل چهار هزار مسافر ازان استفاده ميکند. در سالهاي اخير حملات متفرقي توسط افراد قبايلي اي در بلوچستان صورت گرفته که يک سهم بيشتر از منابع طبيعي منطقۀ شان را تقاضا ميکنند.

XS
SM
MD
LG