لینک های دسترسی

Breaking News

محترم نورالله وثوق شاعر و اديب افغانستان در برنامۀ گنج شايگان


در برنامۀ شام هاي جمعۀ گنج شايگان صداي امريکا، محترم نورالله وثوق شاعر و سخنور بنام افغانستان در مورد ارکان بديع در شعر توضيحات داده به ريشه يابي واژه هاي زبان دري پرداخته صورت درست تلفظ و معني آنرا تشريح ميکند. در هر برنامه غزل ها ودو بيتي هاي تازه تازۀ شانرا به خوانش ميگيرد.

ميزبانان برنامه: انيسه لطيف دراني و احد عزيززاده

XS
SM
MD
LG