لینک های دسترسی

بساعت يازده و سي و هشت دقيه قبل از ظهر روز بيست و هشتم ماۀ جنوري ۱۹۸۶...


بساعت يازده و سي و هشت دقيه قبل از ظهر روز بيست و هشتم ماۀ جنوري ۱۹۸۶ سفينۀ رفت و برگشت چلنجر با کريستا مکاليف ۳۷ ساله اولين سرنشين زن که فرد عادي امريکايي و معلم مضمون اجتماعي بود، به فضا پرتاپ شد.

وي در يک رقابت با هفت تن ديگربراي رفتن به فضا برنده شد. کريستا بعد از ماه ها تربيت وآموزش براي اين سفر و شش روز متواتر تأخير در پرتاپ سفينه بعلت وضع هوا و مشکلات تخنيکي، بتاريخ بيست و هشتم ماۀ جنوري به فضا رفت.

ولي ۷۳ ثانيه بعد از پرتاپ ، سفينۀ رفت و برگشت چلنجر در مقابل چشمان ميليون ها نفر که اين سانحه را در تلويزيون هاي شان تماشا ميکردند ، منفجر گرديد و همه سرنشينان آن هلاک شدند.

يک کميسيون تحقيق که از طرف رانلد ريگن رئيس جمهور فقيد ايالات متحده جهت علت يابي آن واقعه تعيين شده بود نتيجه گيري نمود که از کار افتادن يک حلقه رابري در يکي ازدو تانک مواد سوخت بعلت سردي هوا هنگام پرتاپ اين سفينه باعث يک سلسله مشکلات تخنيظکي در سفينه گرديده و اين انفجار را باعث شده است.

در نتيجۀ انفجار سفينۀ رفت و برگشت چلنجر، ناسا ادارۀ فضانوردي براي بيش از دوسال فضانورد ديگري به فضا نفرستاد و به اصلاح بخش هايي از سفينه پرداخت. درسال ۱۹۸۸ با پرتاپ سفينۀ ديسکڤري پرواز هاي سفينه هاي رفت و برگشت به فضا دوباره آغاز گرديد.

ولي در اول فبروري سال ۲۰۰۳ دومين سانحۀ سفينه رفت وبرگشت با انفجار سفينۀ کولمبيا هنگام ورود به جو زمين رخ داد که بازهم باعث قتل همه سرنشينان آن شد. با وجود ترسي که در مورد ايجاد شده بود بازهم اداره فضايي ايالات متحده بتاريخ بيست وششم ماۀ جولاي ۲۰۰۶ سفينۀ رفت وبرگشت ديسکڤري را موفقانه به فضا پرتاپ نمود.

XS
SM
MD
LG