لینک های دسترسی

نکات عمده گزارش روز نامه سانفرانسسکو کرانيکل


روز نامه از قول حسن سيد زاده ، مالک مغازه ساعت فروشي در فروشگاه مرکزي پر زرق و برق شهر کابل مي نويسد، که تجارت رونق ميگرد.

اعضاي کابينه ، قوماندان هاي جهادي و انهايکه تازه پول هنگفت بدست اورده اند براي خريداري ساعت هاي قيمتي ساخت سويس به اينجا ميايند. چنا نچه در اين اواخر امر يک شرکت تليفون بي سيم يک ساعت نوع برايت لنگ را به مبلغ چهار هزار دالر خريداري کرد.

روز نامه سانفرانسکو کرانيکل خاطر نشان ميسازد که پديدار شدن يک طبقه ثروتمند علامتي است که بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، تغيرات در کشور رونما شده است. و علامت ديگر افتتاح مجدد پا رلمان افغانستان در ماه گذشته بود که بعد از ۲۵ سال هرج و مرج ، بحيث قدمي بسوي ثبات تمجيد شده است.

ولي براي اکثر افغان ها ،ديمو کراسي بيشتر و اقتصاد ازاد تر کمک زياد نکرده ، بلکه بيحوصلگي و خشم انها را بيشتر ساخته است.

روزنامه مي نويسد که نارسائي هاي بين المللي در مساعي باز سازي ، اشکار و معلوم است. هزاران مهاجر از پاکستان و ايران به پايتجت عودت کرده اند ،ولي صرف يکتعداد کم انها کار يافته اند. روز نامه خاطر نشان ميسازد که تفاوت بين ثروتمند و نادار از نگاه استفاده از برق بيشار اشکارا است.

اکثر باشندگان شهر يکشب در ميان بيش از پنج ساعت برق ندارند .در نواحي که ثروتمندان زندگي ميکنند، جنيتر هاي ديزلي فعال است. روزنامه از اسمعيل خان،وزير انرژي نقل قول ميکند که در تنوير منازل ، پيشرفت صورت ميگرد. وي ميگويد که شبکه توزيع برق ترميم ميشود و توافقاتي براي توريد ۶۰۰ ميگا وات از اوزبکستان و تاجکستان،دوکشور همجوار افغانستان ، به امضا رسيده است.

ولي او ميگويد اعمار يک شبکه پايه هاي بزرگ که برق را از طريق کوه هاي هندوکش انتقال دهد،بطي و پر مصرف است.و با در نظر داشت افزايش روز افزون نفوس، احتياجات برق کابل تا قبل از سال ۲۰۰۸ رفع نخواهد شد. ضمنا نشريه ديلي نيوزي از قول مامورين روز شنبه گزارش داد که حکومت افغانستان يک دستگاه تلوزيون خصوصي را بخاطر پخش مطالب غير اسلامي ، بشمول صحنه هاي شهوت انگيز فلم هاي بالي ود ، يک هزار دالر جيمه کرده است. ضيا وزير امريک کميته وزارت اطلاعات و فرهنگ که دستگاه هاي تلوزيون هاي خصوصي را مراقبت ميکند ، گفت هفته گذشته کميته بر خلاف نشرات تلووزيون افغان تصميم گرفت.

وي از افشاي محتويات مواد ممنوعه خودارد ورزيد ولي صرف گفت که انها موادي را پخش کردند که مغاير فرهنگ افغاني و ضد اسلامي بود. مسئولين تليوزوين افغان ،که يکي از جمله چهار تليوزيون خصوصي در کشور است که بعد از سقوط رژيم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱،تاسيس گرديد ، از تبصره در اين مورد خوداري کردند.

قانون اساسي افغانستان که بعد از طالبان تسويد و توسط لويه جرگه در سال ۲۰۰۳ تصويب شد، ازادي بيان را اجازه ميدهد ولي علماي محافظه کار در داخل سيستم قضائي غالبا بر حکومت فشار مياورند تا به ارزش هاي اسلامي پابند باشند.

XS
SM
MD
LG