لینک های دسترسی

کرزي خواستار کمک مستقيم بيشتر از کمک دهندگان بين المللي ميشود


رئيس جمهور افغانستان ميخواهد کمک دهندگان بين المللي کمک خود را از طريق سازمان هاي غير حکومتي ندهند و ميگويد که قلت وجوه براي حکومت بمساعي بازسازي صدمه ميزند.

حامد کرزي امروز بروزنامۀ فايننشل تايمز برتانيه گفت وقتي بروز سه شنبه در محضر کنفرانس کشورهاي کمک دهنده در لندن بيانيه ايراد کند بمنظور تقويۀ مساعي بازسازي خواستار چهار مليارد دالر ديگر خواهد شد. او گفت مردم افغانستان خواستار يک حکومت و يک دستگاۀ دولتي قويتر هستند و اين هدف صرف از طريق اعطاي کمک مستقيم به حکومت برآورده شده ميتواند.

رئيس جمهور افغانستان در مصاحبۀ خود اذعان کرد که کشورش هنوز هم با مشکلات بمشول قاچاق مواد مخدر و فساد اداري دست و پنجه نرم ميکند.

حامد کرزي همچنان خشونت شورشيان را که کشورش به آن دچار ميباشد مطرح کرده گفت چنان اعمال يک نشانۀ بيچارگي است.

XS
SM
MD
LG