لینک های دسترسی

خط جديد بس شهرهاي هند و پاکستان را وصل ميکند


يک بس حامل مسافرين از سرحد هند و پاکستان گذشته دو شهر ديگر اين دو کشور رقيب را بهم وصل کرد.

يک بس حامل ۱۲ مامور حکومت هند بروز جمعه در يک سفر آزمايشي از امرتسر در ايالت پنجاب هند به شهر نانکانا صاحب پاکستان رفت.

اجتماعي از مردم ازين بس که بعد از پنج ساعت به نانکانا مواصلت کرد، استقبال نمود.

هند و پاکستان بمنظور بهبود بخشيدن بروابط شان خطوط جديد ترانسپورتي ايجاد ميکنند.

اين خط جديد سکه هاي امرتسر را قادر ميسازد تا از زادگاۀ بابا نانک ديڤ، مؤسس مذهب سکه ها ديدن کنند.

قرار است اين بس خدمات روزمره را ماۀ آينده آغاز کند.

XS
SM
MD
LG