لینک های دسترسی

سترا: ايران مسؤل بحران پروگرام ذروي است


جک سترا، وزير خارجۀ برتانيه ميگويد بحران روز افزون روي پروگرام ذروي ايران توسط تهران بوجود آمده است.

سترا امروز گفت مامورين ايراني بايد قدم به پيش گذاشته و تضمينات قابل مشاهده را در مورد پروگرام ذروي شان ارائه کرده بگويند که آن پروگرام صرف براي مقاصد ملکي است.

وزير خارجۀ برتانيه اين تبصره ها را در مجمع تجارت جهاني در داڤوس سويس که پروگرام ذروي ايران موضوع عمدۀ مورد بحث امروز بود، بعمل آورد.

اتحاديۀ اروپائي و ايالات متحده موضوع ارجاع ايران را به شوراي امنيت ملل متحد بخاطر شکستن مهر و لاک تاسيسات ذروي آن کشور در ماۀ گذشته و از سر گرفتن فعاليت هاي غني سازي، تحت غور قرار داده اند.

ايران اصرار ميورزد پروگرام ذروي آن کشور براي مقاصد مسالمت آميز ملکي است. اما کشورهاي غربي بيم دارند که شايد ازان براي توليد اسلحۀ ذروي استفاده شود.

XS
SM
MD
LG