لینک های دسترسی

عسکر ايالات متحده در قضيۀ لت و کوب زنداني افغان گنهگار اعلام شد


يک عسکر امريکائي بخاطر رويۀ نادرست بمقابل يک زنداني افغان در يک پايگاه در ولايت ارزگان، به چهار ماه زندان بدون معاش، محکوم گرديد.

مقامات نظامي ميگويند اين عسکر که به لت و کوب زنداني متهم بود در يک محاکمۀ نظامي بروز جمعه محکوم گرديد.

اين عسکر بعد ازانکه در قضاياي رويۀ نادرست و توطئه براي رويۀ نادرست گنهگار خوانده شد تنزيل رتبه شد.

قرار است يک عسکر دومي درين قضيه بروز دوشنبه محاکمه شود.

در ساير قضايا نيز منسوبين قواي نظامي ايالات متحده بسؤ رفتار عليۀ زندانيان افغان متهم شده اند. اما مامورين ايالات متحده رويۀ نامناسب گسترده را بمقابل زندانيان تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG