لینک های دسترسی

دو عسکر هندي و شش شورشي در کشمير کشته شد


مامورين در کشمير هند ميگويند در جريان تصادمات دران منطقۀ هماليه حد اقل دو عسکر و شش تندرو مظنون کشته شده اند.

مامورين ميگويند درين زدوخوردهاي امروزي در ۲۲۰ کيلومتري شمال جمو، مرکز زمستاني کشمير هند، حد اقل يک عسکر مجروح شده است.

مقامات ميگويند جنگ وقتي آغاز يافت که تندروان مظنون کوشش ميکردند مخفيانه به کشمير تحت کنترول هند داخل شوند.

گروه هاي تندرو کشميري از سال ۱۹۸۹ باينطرف براي استقلال کشمير و يا ادغام آن به پاکستان ميجنگند. اين قيام ده ها هزار نفر را هلاک ساخته است.

XS
SM
MD
LG