لینک های دسترسی

رهبران اسرائيل ميگويند اسرائيل با حکومت تحت رهبري حماس مقاطعه ميکند


ايهود اولمرت، صدراعظم مؤقت اسرائيل ميگويد اسرائيل با هيچ حکومت تحت رهبري حماس در فلسطين تماس قايم نخواهد کرد مگر اينکه آن گروۀ تندرو از خشونت منصرف شده و آن دولت يهودي را برسميت بشناسد.

ايهود اولمرت امروز به اعضاي کابينۀ اسرائيل گفت او اين پيام را توسط تلفون برهبران برتانيه، فرانسه، مصر، اردن و ملل متحد مخابره کرده است. ايهود اولمرت ميگويد براي موقف اسرائيل بمقابل حماس حمايت وسيع بين المللي دريافت کرده است.

خالد مشال، رهبر حماس بروز شنبه گفت سازمان تندرو مربوط او که در انتخابات روز چهارشنبه فتح را شکست داد آماده است همۀ جناح هاي مسلح را به اردو شامل سازد تا از قلمرو فلسطين دفاع کنند.

مشال در حالي از سوريه صحبت ميکرد که هزاران تن از فعالين فتح و پوليس در سراسر کرانۀ غربي رود اردن و غزه براي دومين روز متواتر احتجاج ميکردند.

XS
SM
MD
LG