لینک های دسترسی

محمود عباس از کشورهاي امداد دهنده تقاضا کرده است که کمک هايشانرا به فلسطينيان قطع نکنند


محمود عباس رئيس اداره فلسطينيان ازامداد دهندگان بين المللي تقاضا نموده است تا امداد شانرا به اداره فلسطينيان به تعقيب پيروزي آن گروه حماس در انتخابات هفته گذشته ، ادامه بدهند عباس که عضو حماس نيست ميگويد که فلسطينيان بايد موافقات با اسرائيل مراعات نمايند وي اين سخنان در حضور انگيلا ميرکل ، صدراعظم جرمني بعد از مذاکرات امروزي در راملا ، بيان نمود

انگيلا ميرکل تقاضاي قبلي خودرا در مورد اينکه حماس تشدد را تقبيح کرده و موجوديت اسرائيل را قبول نمايد ، تکرار کرد

وزراي خارجه اتحاديه اروپا ميگويند که حماس بايد اين دو گام را براي تضمين بردارد تا کمک ها به تعويق نيافتد ، کانداليزا رائيس تقاضا هاي مشابهي را بروز يکشنبه ابراز داشت

در لندن ، اعضاي چهار مرجع امداد شرق ميانه يعني ايالات متحده ، روسيه ، اتحاديه اروپا و ملل متحد تشکيل جلسه داده اند تا روي اين موضوع مذاکره کنند که با حکومت برهبري حماس فلسطنيان چگونه معامله نمايند

XS
SM
MD
LG