لینک های دسترسی

پاکستان درحادثه قطار آهن به خرابکاري سؤظن دارد


تحقيق کنندگان در پاکستان معتقد هستند که علت انحراف قطار از خط ان که باعث بيرون شدن چند واگن و هلاکت حد اقل سه نفر بروز يکشنبه گرديد تخريبکاري بوده است

مامورين امنيتي امروز دوشنبه ميگويند که پارچه هاي که خطوط آهن را بهم وصل ميکند قبل از انکه قطار از ان عبور کند از هم جدا ساخته شده بود

حد اقل سه نفر هلاک و چهل نفر از جمله ۶۰۰ مسافر زخمي گرديدند

ارودي پاکستان ميگويد که تمام مسافرين نجات داده شدند و زخمي ها به شفاخانه هاي محل انتقال يافتند

اين انحراف قطار آهن در ايالت پنجاب در نزديکي شهر جهلم صورت گرفت که دران يک قطار آهن سريع السير از راولپندي به جانب لاهور روان بود

مقامات نگفتند که چه کساني درين حادثه دست داشته اند

XS
SM
MD
LG