لینک های دسترسی

ايران ميگويد که مذاکرات مثبت بود اما اروپاييان ميگويند که موضوع جديدي در ميان نيست


جان ساير ديپلومات برتانوي ميگويد که ايران کدام پيشنهاد عمده جديد را در اخرين دور مذاکرات براي حل بن بست پروگرام ذروي ايران ارائه نکرده است

اما جواد واعدي مذاکره کننده ايران جلسه با برتانيه ، جرمني و فرانسه را در بروکسل مثبت خوانده است

مذاکرات امروز دوشنبه قبل از جلسه ايست که اعضاي دائمي شوراي امنيت ملل متحد به شمول جرمني روي پروگرام ذروي اينران در لندن مذاکراتي را انجام ميدهند

اين جلسه قبل از اجلاسيه اضطراري اداره بين المللي انرژي ذروي در ويانا است که بروز پنجشنبه دائر ميگردد تا آن اداره موضوع ايران را به شوراي امنيت ملل متحد براي تعزيرات احتمالي راجع سازد

روسيه و چين راه حل ديپلوماتيک را در مورد بن بست تقاضا نموده اند . کشور هاي غربي تهران را متهم ميسازند که مخفيانه براي ساختن بم ذروي تلاش مينمايد اتهامي که ايران انرا تکذيب ميکند

XS
SM
MD
LG