لینک های دسترسی

پاکستان وهندموافقه نموده اند تا ارتباط قطار آهن را در ماۀ آينده بازگشايي نمايند


پاکستان وهندموافقه نموده اند تا بعد از چهال سال ارتباط قطار آهن در امتداد صحراي تار را در ماۀ آينده بازگشايي نمايند.

يک اعلاميۀ مشترک بعد از ختم جلسات دو روزه در اسلام آباد مشعر است که اين قطار راۀ آهن بين مونابوا در ايالت صحرايي راجستان و قريۀ خوکراپر در ايالت سند پاکستان رفت وبرگشت خواهد نمود.

براي انجام اين خدمات نقليه در شش ماۀ اول سال از يک قطارآهن پاکستاني و در نيمۀ دوم سال از يک قطارهندي استفاده خواهد شد.

رفت وبرگشت اين قطار آهن به تعقيب جنگ دوم، از سه جنگ، بين اين دورقيب در سال ۱۹۶۵معطل قرار داده شده بود.

اين دومين ارتباط راۀ آهن بين دو رقيب ذروي ميباشد که بعد ازآغاز عمليۀ صلح در دوسال، گشايش ميابد. درسال ۲۰۰۴ يک ارتباط راۀ آهن بين ايالت پنجاب هندو پنجاب پاکستان گشايش يافت.

XS
SM
MD
LG