لینک های دسترسی

در کنفرانس لندن پلان پنج ساله براي انکشاف افغانستان اعلام شد


نمايندگان در يک کنفرانس بين المللي در مورد افغانستان در لندن تشکيل جلسه داده اند تا مشکلات بعد از جنگ آن کشور را همراه با امنيت، باز سازي و قاچاق ترياک مورد بحث قرار دهند.

بروز سه شنبه کنفرانس يک پلان پنج ساله را اعلام کرد که شامل امحاي گروه هاي مسلح تا سال ۲۰۰۷ و تاسيس يک اردوي ملي و نظام قضائي قابل احترام تا سال ۲۰۱۰ ميباشد.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان در محضر کنفرانس گفت که از بين بردن شورشيان و توليدات ترياک که شورشيان را تمويل ميکند وظيفۀ مشکلي خواهد بود. او گفت حد اقل ده سال لازم است تا منابع علي البدل عايدات را براي دهاقين انکشاف داده و توليدات خاشخاش را کاملاً از بين برد.

کشورهاي کمک دهنده تا بحال تقريباً پنج مليارد دالر کمک تعهد کرده اند که شامل يک مليارد و ۱۰۰ مليون دالر کمک ايالات متحده ميباشد.

XS
SM
MD
LG