لینک های دسترسی

گورنر مربوط حزب ديموکرات بش را به ادارۀ ضعيف متهم ميکند


تم کين گورنر ايالت ورجينيا ميگويد انتخاب نادرست و سؤ ادارۀ جورج بش حکومت فدرال را بشکلي درآورده که قادر نيست بمردم امريکا خدمت کند.

تم کين پاسخ حزب ديموکرات را به بيانيۀ وضع کشور رئيس جمهور ارائه کرد. او ميگويد جورج بش نتوانست کسر عظيم بودجۀ حکومت فدرال را کاهش دهد و از تقاضاي او مبني بر دائمي ساختن کاهش ماليات سال ۲۰۰۱ انتقاد نمود.

تم کين ميگويد کسر بودجه مانع کوشش هائي چون بازسازي سواحل خليج مکسيکو در قبال توفان بحري کترينا و جنگ عراق گرديده است. او رئيس جمهور را متهم ساخت که براي عساکر در جنگ عراق سپرهاي مناسب ضد گلوله فراهم نکرده است.

گورنر ورجينيا همچنان حکومت بش را بخاطر برخورد با پلان ادويۀ حکومت فدرال براي فقرا مورد انتقاد قرار داد.

تم کين ميگويد ديموکرات ها در سراسر کشور را رهبري اصلاحات را در شقوقي چون انرژي و امرو اخلاقي قانون گذاران بعهده دارند.

XS
SM
MD
LG