لینک های دسترسی

حد اقل ۱۶ طالب و سه فرد پوليس در جنوب افغانستان کشته شدند


در جنگ هاي شديد بين عساکر ايالات متحده و افغاني از يک جانب و شورشيان طالب از جانب ديگر در جنوب افغانستان حد اقل ۱۶ طالب و سه فرد پوليس کشته شدند.

پوليس محل ميگويد که جنگ وقتي مشتعل گرديد که شورشيان طالب بر يک کاروان پوليس در ولايت هلمند حملۀ ناگهاني کردند.

مقامات افغاني ميگويند حد اقل دو فرد پوليس و چندين جنگجوي دشمن کشته شده اند. مقامات افغاني ميگويند ۳۳ نفر که ۲۰ تن آن طالبان اند مجروح شده اند. دو تن از شورشيان دستگير گرديده اند. حکومت ولايتي ميگويد درين جنگ حد اقل ۲۰۰ طالب دست داشتند.

يک نطاق قواي نظامي امريکا ميگويد طيارات ايالات متحده منطقه را بمبارد کرده و جنگ هنوز جريان دارد.

از وقت برانداختن طالبان در سال ۲۰۰۱ باينطرف، تندروان براي تسخير منطقه جنگيده اند. سال گذشته از اثر خشونت ها بيش از ۱۶۰۰ نفر کشته شدند. ولايت هلمند يک منطقۀ عمدۀ توليد ترياک است.

XS
SM
MD
LG