لینک های دسترسی

يک کشتي مصري حامل ۱۳۰۰ نفر در بحيرۀ احمر غرق شد


مامورين حکومت مصر ميگويند ۱۰۰ نفري که از غرق شدن کشتي مسافربر در بحيرۀ احمر جان بسلامت برده بودند، نجات داده شده و ده ها جسد نيز از آب برون کشيده شده است.

اين کشتي حد اقل ۱۳۰۰ سرنشين را حمل ميکرد که اکثر شان مصري بودند.

مامورين ميگويند کشتي ديشب اندکي بعد از حرکت از بندر دوبه در غرب عربستان سعودي از صفحۀ رادار ناپديد شد. آنها ميگويند کشتي قرار بود امروز صبح به بندر صفاجه در مصر مواصلت کند ولي مواصلت نکرد.

چهار کشتي نجات مصري امروز بمحل واقعه رسيد. برتانيه کشتي جنگي بلوارک را بمحل اعزام کرده است ولي طبق گزارش بعد ازان بازگشت که مقامات مصري گفتند به آن احتياجي ندارند. علت غرق شدن کشتي هنوز معلوم نيست. مامورين ميگويند وضع خراب جوي و امواج مرتفع بحر شايد يکي از علل باشد.

XS
SM
MD
LG