لینک های دسترسی

دنمارک در صدد کاهش خشم مسلمانان روي نشر کاريکاتور حضرت محمد است


اندرز فوگ راسموسن، صدراعظم دنمارک بمنظور کاهش خشم بخاطر نشر کاريکاتور هاي حضرت محمد پيغمبر اسلام، امروز در کوپنهاگن با حد اقل ۷۰ دپلومات از کشورهاي اسلامي ملاقات کرد.

او گفت در مورد عکس العمل به کاريکاتورها عميقاً نگران است ولي بخاطر نشر آن پوزش نطلبيد. او خاطر نشان ساخت که حکومت بر روزنامه هاي دنمارکي کنترول ندارد.

منا عمر عطيّه، سفير مصر گفت آن روزنامۀ دنمارکي که بار اول اين کاريکاتورها را نشر کرده بود با پوزش واضح مراتب قناعت جهان اسلام را فراهم کند.

آن روزنامه بخاطر اهانت به اسلام پوزش طلبيده ولي حق آزادي بيان را نيز ذکر کرده است. بسياري روزنامه هاي ديگر اروپائي بعنوان تبارز همبسگتي با آزادي مطبوعات اين کاريکاتورها را مجدداً چاپ کردند. ساير روزنامه ها آنرا بي مزه و يک اهانت بي موجب خوانده تقبيح نمودند. جک سترا، وزير خارجۀ برتانيه نشر مکرر آنرا بي عاطفه گي و بي احترامي خواند. وزارت خارجۀ ايالات متحده نيز بيانيۀ مشابهي صادر کرد.

خشم مسلمانان در سراسر جهان ادامه دارد. بسياري حکومات بخاطر بيم مظاهرات بيش در قبال اداي نماز جمعه تدابير احتياطي را اتخاذ کرده اند.

XS
SM
MD
LG