لینک های دسترسی

گزارش هاي آموزشئ علمي ، هنري ، مصاحبه ها و آهنگ ها در برنامۀ شام جمعه


از چادرئ مايکل جکسن ، ديوار چين و پل دروازه طلائ سان فرانسيسکو گرفته تا دزدان نيويارک و سيارات آسمان و همچنان آهنگ هاي زيبا را در برنامۀ شام جمعه بشنويد.

لطفا روي فايل بالا کليک نماييد!

XS
SM
MD
LG