لینک های دسترسی

پناهندگان پاکستاني در داکه با پوليس بنگلاديش تصادم کردند


صدها پاکستاني که در بنگلاديش گير مانده اند امروز در داکه، پايتخت بنگلاديش با پوليس تصادم کردند.

خشونت وقتي آغاز يافت که پناهندگان بسوي سفارت پاکستان راه پيمائي کردند تا در جهت بازگشت شان به پاکستان طالب کمک شوند. پوليس بنگلاديش بمنظور متفرق ساختن احتجاج کنندگان از دنده هاي چوبي و گاز اشک آور استفاده کرد و حد اقل ۵۰ نفر مجروح شد.

يک نطاق مظاهره چيان، پوليس را مسؤل تصادم خوانده گفت پوليس مانع يک مظاهرۀ مسالمت آميز شد. پوليس ميگويد وقتي حمله کرد که متقاضيان بازگشت به پاکستان به پرتاب سنگ آغاز کردند.

مظاهره چيان همچنان از مقامات بگلاديش تقاضا کردند تا فراهم نمودن تدارکات را به کمپ هاي پناهندگان بهبود بخشند.

در حدود ۲۵۰ هزار پاکستاني که به تعقيب جدا شدن بنگلاديش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ از قبولي تابعيت بنگلاديش امتناع ورزيده اند، در بنگلاديش گير مانده اند.

XS
SM
MD
LG