لینک های دسترسی

فعالين مخالف حکومت در بنگلاديش توقيف شدند


بيش از ۱۱۰۰ نفر در حالي در بنگلاديش توقيف شدند که مخالفين حکومت براي يک اجتماع عمدۀ ضد حکومت در داکه آمادگي ميگيرند.

پوليس در سراسر کشور عملياتي را اجرا کرد و رهبران مخالفين ميگويند هدف اين کوشش مانع شدن اجتماع مجوزۀ روز يکشنبه است.

پوليس ميگويد بمنظور جلوگيري از خشونت دسته هاي بي بند وبار تدابير شديد امنيتي را روي دست ميگيرد.

رهبران عوامي ليگ، حزب عمدۀ مخالف حکومت، خواستار يک سلسله احتجاجات، بشمول مظاهرات مجوزۀ روز يکشنبه شده تا بر سلب اعتماد از حکومت جديد تاکيد کرده باشند. آنها تقاضا ميکنند که حکومت استعفي داده و انتخابات قبل از وقت را اعلام کند.

مخالفين، خالده ضيا، صدراعظم را به فساد اداري، بي کفايتي و قادر نبودن بتوقف خشونت تندروان اسلامي متهم ميکنند.

XS
SM
MD
LG